DEZBATERE PUBLICĂ - ZONA STR. PĂULEȘTI, NR.CADASTRAL 169347 - 5.02.2024
DEZBATERE PUBLICĂ - ZONA STR. PĂULEȘTI, NR.CADASTRAL 169347 - 5.02.2024
PLAN URBANISTIC ZONAL - EXTINDERE ANSAMBLU REZIDENȚIAL APROBAT PRIN HCL NR.237/26.07.2022 SATU MARE, ZONA STR. PĂULEȘTI, NR.CADASTRAL 169347

DEZBATERE PUBLICĂ

INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL

EXTINDERE ANSAMBLU REZIDENȚIAL APROBAT PRIN HCL NR.237/26.07.2022

SATU MARE, ZONA STR. PĂULEȘTI, NR.CADASTRAL 169347

 

 

FAZA : STUDIU DE OPORTUNITATE

 

 

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri până cel mai târziu la data de 5.02.2024.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de e-mail [email protected]

 

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 20.02.2024  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici.