DEZBATERE PUBLICĂ - ZONA STR PINULUI NR. CADASTRAL 183991 -19.02.2024
DEZBATERE PUBLICĂ - ZONA STR PINULUI NR. CADASTRAL 183991 -19.02.2024
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE SEDIU DE FIRMĂ CU LOCUINȚĂ DE SERVICIU P+1E, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SATU MARE, ZONA STR PINULUI NR. CADASTRAL 183991

DEZBATERE PUBLICĂ

INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL

CONSTRUIRE SEDIU DE FIRMĂ CU LOCUINȚĂ DE SERVICIU P+1E, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI RACORD LA UTILITĂȚI

SATU MARE, ZONA STR PINULUI NR. CADASTRAL 183991

 

 

FAZA : STUDIU DE OPORTUNITATE

 

 

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri până cel mai târziu la data de 19.02.2024.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de e-mail [email protected]

 

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 5.03.2024  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici.