DEZBATERE PUBLICĂ - ZONA STR. POIENILOR NR.CADASTRAL 189717 - 15.12.2023
DEZBATERE PUBLICĂ - ZONA STR. POIENILOR NR.CADASTRAL 189717 - 15.12.2023
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE P+2 SATU MARE, ZONA STR. POIENILOR NR.CADASTRAL 189717

DEZBATERE PUBLICĂ

INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL

CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE P+2

SATU MARE, ZONA STR. POIENILOR NR.CADASTRAL 189717

FAZA : STUDIU DE OPORTUNITATE

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri privind intenţia de elaborare a planului până cel mai târziu la data de  15.12.2023.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de mail [email protected]

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 30.12.2023  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro .

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici.