DEZBATERE PUBLICĂ - ZONA STR. POIENILOR NR.CADASTRAL 189717 - 29.04.2024
DEZBATERE PUBLICĂ - ZONA STR. POIENILOR NR.CADASTRAL 189717 - 29.04.2024
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE P+2 SATU MARE, ZONA STR. POIENILOR NR.CADASTRAL 189717

DEZBATERE PUBLICĂ

IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR  PLANULUI URBANISTIC ZONAL

CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE P+2

SATU MARE, ZONA STR. POIENILOR NR.CADASTRAL 189717

 

 

Publicul este invitat să participe la dezbatere publică prin transmiterea de  observaţii şi propuneri referitoare la documentatia de urbanism până cel mai târziu la data de  29.04.2024.

Observaţiile și propunerile vor fi transmise pe adresa de email [email protected]

 

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 14.05.2024  prin:

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

Mai multe detalii despre acest PUZgăsiți aici.