DEZBATERE PUBLICĂ PUZ - ZONA STR. RECOLTEI NR. CADASTRAL 166495 - 13.09.2022
DEZBATERE PUBLICĂ PUZ - ZONA STR. RECOLTEI  NR. CADASTRAL 166495 - 13.09.2022
PUZ - LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE EXTRAVILAN - ZONA STR. RECOLTEI NR. CADASTRAL 166495

DEZBATERE PUBLICĂ

IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR PLANULUI URBANISTIC ZONAL

LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE

SATU MARE EXTRAVILAN - ZONA STR. RECOLTEI  NR. CADASTRAL 166495

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri până cel mai târziu la data de 13.09.2022.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de mail [email protected]

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 28.09.2022  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici