DEZBATERE PUBLICĂ PUZ - ZONA STR. RECOLTEI NR. CADASTRAL 166495 - 13.09.2022
PUZ - LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE EXTRAVILAN - ZONA STR. RECOLTEI NR. CADASTRAL 166495

DEZBATERE PUBLICĂ

IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR PLANULUI URBANISTIC ZONAL

LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE

SATU MARE EXTRAVILAN - ZONA STR. RECOLTEI  NR. CADASTRAL 166495

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri până cel mai târziu la data de 13.09.2022.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de mail consultarepublica@primariasm.ro

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 28.09.2022  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici