DEZBATERE PUBLICĂ - ZONA STR. ȘTEFAN ȘTEȚIU NR. CADASTRALE 180569, 180570 - 8.04.2024
DEZBATERE PUBLICĂ  - ZONA STR. ȘTEFAN ȘTEȚIU  NR. CADASTRALE 180569, 180570 - 8.04.2024
PLAN URBANISTIC ZONAL - ANSAMBLU REZIDENȚIAL SATU MARE, ZONA STR. ȘTEFAN ȘTEȚIU NR. CADASTRALE 180569, 180570

DEZBATERE PUBLICĂ

 

INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL

ANSAMBLU REZIDENȚIAL

SATU MARE, ZONA STR. ȘTEFAN ȘTEȚIU

NR. CADASTRALE 180569, 180570

 

FAZA : STUDIU DE OPORTUNITATE

 

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri privind intenţia de elaborare a planului până cel mai târziu la data de  8.04.2024.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de mail [email protected]

 

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 23.04.2024  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro .

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici.