DEZBATERE PUBLICĂ - ZONA STR. VICTORIEI, NR. CADASTRALE 152049, 168827, 163893, 179410, 154130, 163109, 189504, 184345, 166036, 182037, 189503, 184346 - 25.04.2024
DEZBATERE PUBLICĂ - ZONA STR. VICTORIEI, NR. CADASTRALE 152049, 168827, 163893, 179410, 154130, 163109, 189504, 184345, 166036, 182037, 189503, 184346 - 25.04.2024
PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI SERVICII SATU MARE, ZONA STR. VICTORIEI, NR. CADASTRALE 152049, 168827, 163893, 179410, 154130, 163109, 189504, 184345, 166036, 182037, 189503, 184346

DEZBATERE PUBLICĂ

 

INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL

FAZA : STUDIU DE OPORTUNITATE

LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI SERVICII

SATU MARE, ZONA STR. VICTORIEI, NR. CADASTRALE 152049, 168827, 163893, 179410, 154130, 163109, 189504, 184345, 166036, 182037, 189503, 184346

 

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri privind intenţia de elaborare a planului până cel mai târziu la data de  25.04.2024.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de mail [email protected]

 

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 10.05.2024  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro .

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici.