DEZBATERE PUBLICĂ - ZONA STR.MACULUI, NR. CADASTRALE 175600, 172959, 187291, 189669, 175601, 189670 - 10.06.2024
DEZBATERE PUBLICĂ - ZONA STR.MACULUI,  NR. CADASTRALE 175600, 172959, 187291, 189669, 175601, 189670 - 10.06.2024
PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE ÎN VEDEREA AMENAJĂRII ZONEI DE AGREMENT SATU MARE, ZONA STR.MACULUI, NR. CADASTRALE 175600, 172959, 187291, 189669, 175601, 189670

DEZBATERE PUBLICĂ

 

INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL

LOTIZARE ÎN VEDEREA AMENAJĂRII ZONEI DE AGREMENT

SATU MARE, ZONA STR.MACULUI,

NR. CADASTRALE 175600, 172959, 187291, 189669, 175601, 189670    

FAZA : STUDIU DE OPORTUNITATE

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri privind intenţia de elaborare a planului până cel mai târziu la data de  10.06.2024.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de mail [email protected]

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 25.06.2024  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro .

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici.