DEZBATERE PUBLICĂ - ZONA STR.ȘTEFAN ȘTEȚIU, NR. CADASTRALE 180569, 180570 -28.06.2024
DEZBATERE PUBLICĂ - ZONA STR.ȘTEFAN ȘTEȚIU, NR. CADASTRALE 180569, 180570 -28.06.2024
PLAN URBANISTIC ZONAL - ANSAMBLU REZIDENȚIAL SATU MARE, ZONA STR.ȘTEFAN ȘTEȚIU, NR. CADASTRALE 180569, 180570

DEZBATERE PUBLICĂ

 

IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR  

PLANULUI URBANISTIC ZONAL

ANSAMBLU REZIDENȚIAL

SATU MARE, ZONA STR.ȘTEFAN ȘTEȚIU, NR. CADASTRALE 180569, 180570

 

 

Publicul este invitat să participe la dezbatere publică prin transmiterea de  observaţii şi propuneri referitoare la documentatia de urbanism până cel mai târziu la data de  28.06.2024.

Observaţiile și propunerile vor fi transmise pe adresa de email [email protected]

 

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 13.07.2024  prin:

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici.