FONDURI EUROPENE

Dezvoltarea și implementarea de măsuri de simplificare a procedurilor administrative

UAT Municipiul Satu Mare, în perioada 28.12.2018 - 28.11.2021, în calitate de beneficiar a implementat proiectul „"Dezvoltarea și implementarea de măsuri de simplificare a procedurilor administrative din cadrul Primariei municipiului Satu Mare pentru cetățeni" – Cod SIPOCA 532/MySMIS 1264124

DESCRIEREA PROIECTULUI

UAT Municipiul Satu Mare, în perioada 28.12.2018 - 28.11.2021,  în calitate de beneficiar a implementat proiectul „"Dezvoltarea și implementarea de măsuri de simplificare a procedurilor administrative din cadrul Primariei municipiului Satu Mare pentru cetățeni" –  Cod SIPOCA 532/MySMIS 1264124,  proiect finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectiv specific: Introducerea și extinderea de sisteme şi standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Retro-digitalizarea documentelor din cadrul Primăriei municipiului Satu Mare, în scopul reducerii birocrației;
  2. Implementarea unui sistem informațional geografic (GIS) pentru realizarea băncilor de date pentru cadastru urbanism și amenajarea teritoriului la nivelul Primăriei municipiului Satu Mare, prin asigurarea cadrului organizațional pentru realizarea unei infrastructuri de date GIS - sisteme back-office în scopul reducerii birocrației;
  3. Digitalizarea proceselor de administrare a documentelor necesare accesării, implementării și monitorizării de proiecte din fonduri europene și a documentelor privind managementul resurselor umane;

Scopul proiectului: Implementarea unor soluții tehnologice pentru asigurarea unor servicii transparente către cetățenii, prin digitalizare şi noi tehnici de management a informaţiei, proces al cărui scop final este creşterea gradului de participare politică a cetăţenilor şi eficientizarea aparatului administrativ.

Grupul țintă direct al proiectului a fost alcătuit din 248 de persoane, angajați ai Primăriei municipiului Satu Mare și aleși locali, dintre care 150 femei și 98 bărbați care vor beneficia de retro-digitalizarea documentelor emise în cadrul Primăriei Satu Mare. Beneficiarii finali ai proiectului sunt cetățenii municipiului Satu Mare circa 102.000 persoane "consumatorii" serviciilor publice oferite de către Primăria municipiului Satu Mare, și pentru care se va asigura acces mai rapid la informațiile solicitate, urmare a reducerii birocrației.

 

Rezultatele proiectului:

Crearea unei arhive electronice pentru documentele existente în arhiva instituției și implementarea unui soft care să asigure administrarea electronică a documentelor.

Am arhivat un număr de 2.624.999 pagini (documente ≤ 10 ani) din cadrul compartimentelor de specialitate din Primăria municipiului Satu Mare, care va avea 48 de utilizatori pentru a arhiva electronic în mod continuu documentele emise în cadrul fiecărui compartimnet/serviciu/birou.

Arhivrea electronică este deosebit de utilă și în ceea ce privește accesul cetățenilor la toate deciziile/ hotărârile luate de către consiliul local, asigurându-se astfel transparența decizională.

Totodată s-au dezvoltat și configurat cele două module/soft-uri privind managementul proiectelor și resurse umane.

Un alt sector/ domeniu de activitate ce privește direct cetățenii este planificarea urbanistică, pentru satisfacerea intereselor generale ale cetățenilor. Pentru a răspunde acestor provocări, s-a livrat o soluție geospațială integrată MODULARĂ, care respectăn legislația în vigoare prin implementarea următoarelor module: 

  • Cadastru, patrimoniu, informații privind amenajarea teritoriului, informații privind infrastructura tehnică, o hartă interactive pentru cetățeni.

Soluția geospațială implementată va permite în viitor utilizatorilor adăugarea/modificarea în  structură a straturilor reprezentate grafic precum și adăugarea altor module funcționale pentru includerea altor activități din cadrul instituției care să ofere o arhitectură funcțională, modulară, să integreze la nivelul autorității diverse activități, să permită preluarea de date și actualizarea acestora, să expună informații către publicul interesat.

IMAGINI
 
MAI MULTE PROIECTE