DEZBATERE PUBLICĂ - STR. VĂII, NR.CADASTRAL 186491 - 9.02.2024
DEZBATERE PUBLICĂ - STR. VĂII, NR.CADASTRAL 186491 - 9.02.2024
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE CLĂDIRE TIP HALĂ CU FUNCȚIUNEA SERVICE AUTO ȘI FUNCȚIUNI CONEXE, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI SATU MARE, STR. VĂII, NR.CADASTRAL 186491

DEZBATERE PUBLICĂ

INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL

CONSTRUIRE CLĂDIRE TIP HALĂ CU FUNCȚIUNEA SERVICE AUTO ȘI

FUNCȚIUNI CONEXE, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJĂRI EXTERIOARE,

RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI

SATU MARE, STR. VĂII, NR.CADASTRAL 186491

FAZA : STUDIU DE OPORTUNITATE

 

 

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri până cel mai târziu la data de 9.02.2024.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de e-mail [email protected]

 

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 24.02.2024  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici.