Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în şedinţă extraordinară, pe data de 16.04.2021
Dispoziție privind convocarea  Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în şedinţă extraordinară, pe data de 16.04.2021
Se convoacă ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, pe data de 16.04.2021, ora 14.00

Se aduce la cunoștință publică convocarea  ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc pe data de 16.04.2021, ora 14.00, în sala mare de ședințe a Consiliului județean Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr. 1, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr. 269/08.04.2021

PROIECT AL ORDINII DE ZI :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2021. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului local al municipiului Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2021. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al TRANSURBAN S.A. Satu Mare, pe anul 2021. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe aflate în administrarea Transurban S.A. Satu Mare în vederea casării și valorificării. 
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului “PREZENŢA – Program socio – educaţional complex pentru creşterea şanselor de incluziune socială a romilor” dintre Serviciul de Ajutor Maltez în România și Direcția de Asistență Socială Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

Primar,
Kereskényi Gábor


 

Documente