×
Prezentare generală

Instituția Creșa Satu Mare este structura specializată în administrarea şi asigurarea serviciilor integrate de îngrijire, supraveghere și educație a copiilor de vârstă antepreșcolară și în dezvoltarea de programe de educație timpurie adecvate vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților acestora.
    

Creșa Satu Mare este instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare.

 

Creșa Satu Mare, înființată prin HCL nr. 282/2021, modificată prin HCL nr. 456/2022, se organizează şi funcţionează potrivit Legii nr. 263 din 19 iulie 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1456/2020și a OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare.

 

Conducerea instituției Creșa Satu Mare este asigurată de director și primarul municipiului Satu Mare.

 

Servicii oferite:


Creșa Satu Mare prin unitățile de educație antepreșcolară, numite în continuare creșe, oferă următoarele tipuri de servicii:


•    servicii de îngrijire, protecție și nutriție a copiilor;
•    servicii de educație timpurie;
•    servicii de supraveghere a stării de sănătate a copiilor;
•    servicii complementare pentru copil, familie, respectiv servicii de consiliere, educație parentală,  informare.

    

Creșele sunt organizate în regim de program zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 06:00-17:00.

 

Categorii de beneficiari:


 Beneficiarii serviciilor oferite la creșe sunt copiii cu vârste cuprinse între 1,5 și 3 ani cu domiciliul sau reședința în municipiul Satu Mare precum și părinții/reprezentanții legali ai acestora,  care sunt obligați la plata unei contribuții lunare a cărei valoare este stabilită prin dispoziție a directorului, conform legislației în vigoare.
Sumele datorate se determină în funcție de numărul efectiv de zile de prezență a copilului la creșă și se achită ca plată în avans pentru o lună calendaristică.