DOSARELE PENTRU LOCUINȚELE A.N.L SE REACTUALIZEAZĂ
DOSARELE PENTRU LOCUINȚELE A.N.L SE REACTUALIZEAZĂ

Primăria Municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică faptul că termenul limită până la care se pot actualiza dosarele pentru locuinţele ANL destinate închirierii este data de 10.02.2020.
Dosarele depuse la Serviciul Patimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul instituției trebuie să cuprindă următoarele documente:


• adeverințe de la locul de muncă din care să rezulte faptul că titularul cererii își desfășoară activitatea în municipiul Satu Mare;

• adeverinţe de salarizare, cupoane de pensie sau alte documente din care să rezulte venitul net realizat atât de solicitant, cât și de membri familiei acestuia;
• orice document în măsură să dovedească modificări survenite de la ultima actualizare a dosarului de locuinţă (certificat de căsătorie, certificat de naştere copii, hotărâre de divorţ, adeverinţe medicale, diplomă de studii etc.)
Anuțăm solicitanții de locuințe ANL că aceste documente sunt obligatorii în vederea stabilirii listei de priorități pentru anul 2020.


Dosarele neactualizate până la data limită menţionată mai sus vor fi considerate incomplete şi nu vor intra în discuţie la stabilirea listei de priorităţi pentru anul 2020. Pentru informații suplimentare, cetățenii se pot adresa telefonic la numărul 0261.807.521 - Serviciul Patimoniu, Concesionări, Închirieri.

 

 

 

Biroul de presă al Primăriei Municipiului Satu Mare