ANUNȚ PRIVIND HOTĂRÂRI DE CONSILIU LOCAL CU CARACTER NORMATIV
ANUNȚ PRIVIND HOTĂRÂRI DE CONSILIU LOCAL CU CARACTER NORMATIV
În baza prevederilor art. 197 și 198 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se aduc la cunoștință publică următoarele hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 30.03.2023:

• HOTĂRÂREA NR. 112/30.03.2023 privind aprobarea documentației P.U.Z.–ZONĂ SERVICII P-P+1-2, în municipiul Satu Mare, str. Aurel Vlaicu, Nr.88/A, 88/B, Nr. Cad. 181062;
• HOTĂRÂREA NR. 113/30.03.2023 privind aprobarea documentației P.U.Z.–Lotizare cu deschidere de stradă, locuințe individuale P-P+1 Amplasament: municipiul Satu Mare, str. Al. Odobescu, f.n.;
• HOTĂRÂREA NR. 114/30.03.2023 privind aprobarea documentației P.U.Z.–Introducere în intravilan zonă de locuit, Satu Mare, nr. cad.166381;
• HOTĂRÂREA NR. 115/30.03.2023 privind aprobarea documentației P.U.Z.-Lotizare în vederea construirii de locuințe individuale cu introducere în intravilan şi acceptarea ofertei de donație în municipiul Satu Mare, Zona Str. Recoltei, nr. cad. 166495;
• HOTĂRÂREA NR. 116/30.03.2023 privind aprobarea documentației P.U.Z.-ZONĂ DE LOCUIT-LOCUINȚE INDIVIDUALE ÎN MUNICIPIUL SATU MARE, STRADA CĂPRIOAREI PE PARCELELE CU NR. CAD.168719, 180936, 164265 ȘI ACCEPTAREA OFERTEI DE DONAȚIE. 
Hotărârile sunt afișate în vederea consultării la avizierul Primăriei Satu Mare şi publicate pe site-ul instituției www.primariasm.ro, în secțiunea Consiliul Local – Hotărârile Consiliului Local și Monitorul Oficial Local.