Tájékoztató a kompenzációs kérelmek benyújtásáról
Tájékoztató a kompenzációs kérelmek benyújtásáról
A 2013/165-ös törvény 33-as és 34-es cikkelyét kiegészítő 2023/284-es számú jogszabály (figyelembe véve a 2021/10-es számú törvény alkalmazhatóságát) 43-as cikkelyének 1-es paragrafusa és II. cikkelye a következőket írja elő:

43^1

 

(1) Azon személyek, akiknek ügyében a bíróságok visszavonhatatlan/jogerős határozatokkal döntöttek a jogosultság fennállásáról és mértékéről, valamint a jogosult minőségéről, és akik nem terjesztettek be kérelmet a 2001/10-es számú törvény alapján — az utólagos változtatásokkal és kiegészítésekkel — kárpótlási igényt nyújthatnak be az Országos Tulajdon-visszajuttató Hatósághoz (ANRP).

 

II. cikkely

 

A romániai kommunista rezsim során visszaélésszerűen birtokba vett épületek természetbeni vagy azzal egyenértékű módon történő visszaszolgáltatásának befejezésére vonatkozó intézkedésekről szóló 2013/165-ös törvény 43^1 cikkelye szerint a kérvényeket a hatályba lépésétől számított 6 hónapon belül lehet benyújtani.

 

Azon kedvezményezettek, akiknek ügyében a bíróságok visszavonhatatlan/jogerős határozatokkal döntöttek a jog fennállásáról és mértékéről, valamint a jogosult minőségéről, és akik nem nyújtottak be kérelmet a 2001/10-es törvény alapján, a 2023/284-es törvény hatályba lépésétől számított 6 hónapon belül kérvényezhetik azt az Országos Tulajdon-visszajuttató Hatóságánál (ANRP).

 

A 164-es törvényt kiegészítő 284/2023-as törvény 2023. október 23-án jelent meg a 956-os számú Hivatalos Közlönyben, az érintettek 2024. április 26-áig nyújthatják be igénylésüket az Országos Tulajdon-visszajuttató Hatóságnál.