INFORMARE PRIVIND EVALUAREA CLĂDIRILOR DEȚINUTE DE PERSOANE JURIDICE ÎN ANUL 2021
INFORMARE PRIVIND EVALUAREA CLĂDIRILOR DEȚINUTE DE PERSOANE JURIDICE ÎN ANUL 2021
Clarificări privind evaluarea clădirilor deținute de către persoane juridice.

Având ȋn vedere modificarea art.460, alin.(6) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, prin Legea nr. 296/18.12.2020, aducem la cunoștință contribuabililor persoane juridice,  faptul că ȋncepând cu anul 2021, articolul de lege mai sus menţionat prevede: “Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă. În situaţia depunerii raportului de evaluare după primul termen de plată din anul de referinţă acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor.

Deoarece la data de 10.02.2021, prin informarea MDLPA în urma consultărilor avute cu Ministerul Finantelor (MF_AMR_reevaluare 5 ani) se aduc noi clarificari privind data intrării în vigoare a art. I pct 191-219 din Legea nr.296/2020, vor fi avute în considerare pentru stabilirea impozitului pe clădiri cu cota redusă, acele valori impozabile care se regăsesc în rapoartele de evaluare întocmite pentru anii 2016,2017,2018,2019,2020.   

Pentru a explica mai clar prevederile legale aplicabile în anul 2021 vă precizăm că:

- Valorile impozabile ale rapoartelor de evaluare întocmite pentru anii 2016,2017,2018, 2019 sau 2020,  vor sta la baza stabilirii impozitului pe clădiri cu cota de impozitare redusă, prevazută la art.460 alin (2) din Codul Fiscal. 
- Valorilor impozabile din rapoartele de evaluare întocmite pentru perioade anterioare anului 2016, li se va aplica cota de impozitare de 5% .

Anunțăm deasemenea faptul că termenul limită pentru depunerea raportului de evaluare la organul fiscal local  (D.I.T.L.),  este primul termen de plată din anul de referinţă și anume 31.03.2021.