Informare privind Inspecția fiscală din zona Dara
Informare privind Inspecția fiscală din zona Dara
Inspecțiile fiscale se desfășoară în perioada iunie -iulie 2021, de către organele de inspecție fiscală din cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale - Primăria Municipiului Satu Mare.

Informăm persoanele fizice despre faptul că în cursul lunilor iunie și iulie 2021, se desfășoară o acțiune de verificare în teren a situației fiscale pentru imobilele situate în „zona Dara ” din municipiul Satu Mare.
Rugăm contribuabilii să colaboreze cu inspectorii din cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale Satu Mare  (aceștia se vor legitima cu legitimația de organ de inspecție fiscală).

Aducem la cunoștința contribuablililor despre prevederile art.10 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală:
“Art. 10: Obligaţia de cooperare
(1) Contribuabilul/Plătitorul este obligat să coopereze cu organul fiscal în vederea determinării stării de fapt fiscale, prin prezentarea faptelor cunoscute de către acesta, în întregime, conform realităţii, şi prin indicarea mijloacelor doveditoare care îi sunt cunoscute, cu respectarea prevederilor în materie penală şi procesual penală.
(2) Contribuabilul/Plătitorul este obligat să întreprindă măsurile în vederea procurării mijloacelor doveditoare necesare,prin utilizarea tuturor posibilităţilor ce îi stau la dispoziţie. ”

Această acțiune va continua în perioada următoare și în celelalte zone ale municipiului Satu Mare.

Pentru orice informații suplimentare vă stăm la dispoziție la datele de contact .