Intrarea în instituțiile publice, în baza Certificatului Verde. Alternativa: comunicarea prin mijloace online!
Intrarea în instituțiile publice, în baza Certificatului Verde. Alternativa: comunicarea prin mijloace online!
Reamintim cetățenilor că au la dispoziție și comunicarea online sau prin corespeondență pentru a depuneri cereri și a solicita informații despre serviciile publice:

Primăria Municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică că începând de luni, 25 octombrie, intrarea pubicului în instituțiile publice este permisă doar în baza Certificatului Verde sau în baza unui test negativ valabil, conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr.1130 din 22 octombrie 2021. 
Reamintim cetățenilor că au la dispoziție și comunicarea online sau prin corespondență pentru a depune cereri și a solicita informații despre serviciile publice:


1. E-mail: toate documentele, cererile de infomații sau orice alte solicitări se pot trimite pe adresa principală registratura@primariasm.ro , iar pentru sesizări ce privesc lucările edilitare (lucrări, iluminat public, salubrizare) vă rugăm să utilizați adresa sesizari@primariasm.ro 
2. Site-ul Primăriei: toate documentele necesare se pot descărca de pe pagina oficială a Primăriei: www.primariasm.ro 
3. Corespondență poştală: cetățenii care nu au adresă de e-mail, pot transmite documentele prin corespondență poștală la adresa P-ţa 25 Octombrie, nr. 1, intrarea M – Primăria Municipiului Satu Mare.

Prin excepție, de la prevederile mai sus menționate, vom asigura accesul persoanelor care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2, doar pentru:

  • minorii care împlinesc vârsta de 14 ani, cu condiția ca părintele sau reprezentantul legal, care se prezintă cu acesta, să îndeplinească condițiile de mai sus la  Serviciul de Evidență a Persoanelor și Ghișeu Unic;
  • pentru înregistrarea nașterilor și a deceselor la Serviciul Starea Civilă.


Dacă aveți nevoie de ajutor, sau cunoașteți pe cineva care are nevoie de ajutor, vă puteți adresa Direcției de Asistență Socială Satu Mare: www.dassatumare.ro