ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA LICITAȚIEI PUBLICE CU STRIGARE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII UNOR MIJLOACE FIXE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA  SC TRANSURBAN SA SATU MARE
ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA LICITAȚIEI PUBLICE CU STRIGARE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII UNOR MIJLOACE FIXE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA  SC TRANSURBAN SA SATU MARE
Informații suplimentare se pot obtine la sediul Primăriei municipiului Satu Mare, P-ța 25 octombrie nr.1, parter, cam.6 sau la nr. de telefon 0261807521   

Primăria Municipiului Satu Mare organizează licitație publică cu strigare  conform HG nr.841/1995, în vederea valorificării unor mijloace fixe scoase din funcțiune, respectiv un număr de 3(trei) autobuze. 

Masa totală estimată a autobuzelor este de aproximativ 5000-6000 kg/buc fier vechi, iar prețul de pornire la licitație este de 2112 lei/ autobuz. 
Cumpărătorii interesați de achiziționarea bunurilor scoase din funcțiune pot fi persoane juridice care trebuie să îndeplinească condițiile de participare impuse de lege și care vor depune pâna la data de 17.01.2023, ora 15.00 următoarele documente de participare, la  sediul primăriei municipiului Satu Mare, parter, cam.5: 


•    Chitanța de achitare a cotei de cheltuieli de participare la licitație, eliberată de casieria primăriei municipiului Satu Mare
•    Copie după certificatul de înmatriculare la registrul comerțului și codul fiscal  
•    Autorizația de mediu 

Licitația va avea loc la sediul SC TRANSURBAN SA Satu Mare în data de 18.01.2022, ora 11.00 , iar cota de cheltuieli de participare la licitație este în valoare de 20 lei. Informații suplimentare se pot obtine la sediul Primăriei municipiului Satu Mare, P-ța 25 octombrie nr.1, parter, cam.6 sau la nr. de telefon 0261807521