FONDURI EUROPENE
MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ EDUCAŢIONALĂ GRĂDINIŢA NR. 29 ŞI CREŞA PUNGUŢA CU 2 BANI

MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ EDUCAŢIONALĂ GRĂDINIŢA NR. 29 ŞI CREŞA PUNGUŢA CU 2 BANI

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Satu Mare, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul ”Modernizare infrastructură educaţională Grădiniţa nr. 29 şi Creşa Punguţa cu 2 bani”, cod SMIS 122790.

DESCRIEREA PROIECTULUI
proiecte-1/proiecte-por/antet-proiecte-por.jpg

 

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.4 Investițiile în educație și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii unităților de educaţie preşcolară şi antepreșcolară, pentru asigurarea unui proces educaţional de nivel european şi creşterea participării populaţiei şcolare la procesul educațional în municipiul Satu Mare.

Obiective specifice:
1.    Reabilitarea clădirii comune a Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 29 şi a Creşei "Punguţa cu doi bani"
2.    Dotarea clădirii comune a Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 29 şi a Creşei "Punguţa cu doi bani"

Rezultatele aşteptate ale proiectului sunt:
1.    Calitatea îmbunătăţită a infrastructurii sistemului de educaţie preşcolară din municipiul Satu Mare
2.    Nevoi de bază satisfăcute ale copiilor prin servicii educaţionale îmbunătăţite, ce permit acestora să-şi valorifice potenţialul într-un grad maxim şi să se pregătească pentru un start bun la şcoală şi în viaţă. 

Data semnării contractului: 14.11.2019
Perioada de implementare a proiectului: 01.10.2016 – 31.12.2021.      

Valoarea totală a proiectului este de 2.984.852,48 lei, din care: 
-    valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 1.037.407,97 lei
-    valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 158.727,13 lei
-    valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului este de 1.788.717,38 lei.
         
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020 www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului facebook.com/inforegio.ro.
 

IMAGINI
 
INFORMĂRI / ȘTIRI
MAI MULTE PROIECTE