NOTIFICAREA PREEMPTORILOR PRIVIND OFERTA DE VÂNZARE TEREN EXTRAVILAN nr. 20/2021
NOTIFICAREA PREEMPTORILOR PRIVIND OFERTA DE VÂNZARE TEREN EXTRAVILAN nr. 20/2021
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr.20 -2021
Documente