NOTIFICAREA PREEMPTORILOR PRIVIND OFERTA DE VÂNZARE TEREN EXTRAVILAN NR. 30-2021
NOTIFICAREA PREEMPTORILOR PRIVIND OFERTA DE VÂNZARE TEREN EXTRAVILAN NR. 30-2021
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr.30-2021
Documente