ANUNȚ DE INTERES PUBLIC
PRIVIND ORGANIZAREA LICITAȚIEI PUBLICE CU STRIGARE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII UNOR MIJLOACE FIXE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA  SC TRANSURBAN SA SATU MARE

Primăria Municipiului Satu Mare organizează licitație publică cu strigare  conform HG nr.841/1995, în vederea valorificării unor mijloace fixe scoase din funcțiune, respectiv un număr de 3(trei) autobuze. Masa totală estimată a autobuzelor este de aproximativ 5000-6000 kg/buc fier vechi, iar prețul de pornire la licitație este de 2640 lei/ autobuz. 

Cumpărătorii interesați de achiziționarea bunurilor scoase din funcțiune pot fi persoane juridice care trebuie să îndeplinească condițiile de participare impuse de lege și care vor depune pâna la data de 09.01.2023 următoarele documente de participare, la  sediul primăriei municipiului satu Mare, parter, cam.5: 


•    Chitanța de achitare a cotei de cheltuieli de participare la licitație, eliberată de casieria primăriei municipiului Satu Mare
•    Copie după certificatul de înmatriculare la registrul comerțului și codul fiscal  
•    Autorizația de mediu 

Licitația va avea loc la sediul SC TRANSURBAN SA Satu Mare în data de 10.01.2023, ora 11.00 , iar cota de cheltuieli de participare la licitație este în valoare de 20 lei .


Comisia de licitație