Proces verbal de afișarea rezultatelor selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat de Direcția Municipală Creșe Satu Mare în data de 21.07.2022
Proces verbal de afișare a rezultatelor selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 21.07.2022 în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a posturilor contractuale vacante de execuție din cadrul Direcției Municipale Creșe Satu Mare din structura Consiliului Local Satu Mare. Procesul verbal complet este afișat mai jos.
Documente