PROCES VERBAL PRIVIND AFIȘAREA REZULTATELOR A CONCURSULUI ORGANIZAT ÎN 23.03.2022
PROCES VERBAL PRIVIND AFIȘAREA REZULTATELOR A CONCURSULUI ORGANIZAT ÎN 23.03.2022
Rezultate privind afișarea rezultatelor la proba scrisă și la interviu

Direcția Municipală Creșe afișează procesul verbal încheiat azi, 24 martie, privind afișarea rezultatelor a concursului organizat în data de 23.03.2022 în vederea ocupării pe perioada nedeterminată a posturilor vacante de execuție în regim contractual din cadrul Direcției Municipale Creșe din structura Consiliului Local. 

Documente