Proces verbal privind afișarea rezultatelor la proba scrisă la concursul organizat în data de 21.07.2022
Proces verbal privind afișarea rezultatelor la proba scrisă la concursul organizat în data de 21.07.2022 în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a posturilor contractuale vacante de execuție din cadrul Direcției Municipale Creșe Satu Mare din structura Consiliului Local Satu Mare. Procesul verbal complet este afișat mai jos.
Documente