Proces verbal privind rezultatele finale ale concursului organizat în data de 21.07.2022 pentru ocupare posturi vacante din cadrul Direcției Municipale Creșe Satu Mare
Proces verbal privind rezultatele finale ale concursului organizat în data de 21.07.2022 în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a posturilor vacante de execuție în regim contractual din cadrul Direcției Municipale Creșe din structura Consiliului Local Satu Mare. Procesul verbal complet este afișat mai jos.
Documente