Liceul de Arte ,,Aurel Popp" continuă proiectele educaționale!
Liceul de Arte ,,Aurel Popp" continuă proiectele educaționale!
Casa Meșteșugarilor a găzduit întâlnirea colectivului de la Liceul de Arte ,,Aurel Popp”, școală care implementează la nivel local un proiect în cadrul Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar.

Educația copiilor noștri rămâne o prioritate! Liceul de Arte "Aurel Popp" a organizat în sala mare a Casei Meșteșugarilor diseminarea unui proiect PNRAS. În cadrul evenimentului au fost prezentate realizările din anul I de proiect și premierea elevilor și cadrelor didactice implicate. 

Scopul principal al programului îl reprezintă prevenirea abandonului școlar și reducerea părăsirii timpurii a școlii și, implicit, creșterea ratei de tranziție de la învățământul secundar inferior la secundar superior — liceu sau învățământ profesional și tehnic.

Sala mare a Casei Meșteșugarilor a găzduit în 2023 evenimente culturale, conferințe, spectacole muzicale și de dans, expoziții, precum și evenimente academice. Procedura de închiriere a sălii poate fi consultată la următorul link: https://www.primariasm.ro/procedura-ocupare-spatiu-1