PROIECTE ÎNCHEIATE
PROIECTE ÎNCHEIATE
Am implemntat la nivelul instituției proiecte sociale pentru a îmbunătăți activitatea instituției și a veni în sprijinul beneficiarilor de servicii sociale.

1.Dezvoltarea socio-economică a municipiului Satu Mare

 • Perioada de derulare 2005
 • Obiective
 • transfer de cunoştinţe despre UE;îmbunătăţirea conducerii locale şi regionale;Parteneri Olanda si Estonia
 • Sursa de finantare Ministerul de externe al Olandei


2.Management intern SPAS

 • Perioada de derulare 2006-2007
 • Obiective: îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare între compartimentele SPAS;implementarea unei noi organigrame;introducerea unor fişe de post clar definit pentru fiecare angajat, conform standardelor UE implementarea unui plan de activitate pentru fiecare angajat al SPAS;Parteneri Olanda Estonia
 • Sursa de finantare Ministerul de externe al Olandei

3.Mai sus, mai înalt, mai puternic Perioada de derulare 2007
Obiective: dezvoltarea capacităţilor de mediere profesională a AHF;dezvoltarea capacităţii anteprenoriale şi elaborarea unui plan de acţiune pentru înfiinţarea şi amenajarea unui atelier protejat pentru persoanele cu dizabilităţi;Parteneri- Asociaţia persoanelor cu handicap fizic (AHF), SPAS, CARITAS;Sursa de finantare World Learning

4.O casă alternativă la viaţa în stradă Perioada de derulare 2007

 • Obiective: reintegrarea socială a tinerilor care trăiesc în mediu stradal;îmbunătăţirea mijloacelor de acţiune ale profesioniştilor care lucrează cu "copii străzii";
 • Obiective specifice: crearea unui spaţiu adecvat pentru realizarea unei reeducări intense a copiilor şi tinerilor proveniţi din mediul străzii;dezvoltarea deprinderilor de viaţă şi de atragere de resurse ale beneficiarilor;dezvoltarea apitudinilor beneficiarilor de organizare a propriilor resurse financiare, materiale, de timp;dezvoltarea aptitudinilor de comunicare şi relaţionare a beneficiarilor;
 • Parteneri- Asociaţia STEA, SPAS, FRCCF, ;Sursa de finantare FONPC

5.O şansă pentru o comunitate sănătoasă Perioada de derulare 2007-2008-2009

 • Obiective: combaterea excluziunii sociale a persoanelor fără adăpost prin reabilitarea adăpostului de noapte pentru adulţi;prevenirea excluziunii sociale şi facilitarea accesului la servicii sociale a persoanelor fără adăpost din municipiul Satu Mare;crearea şi dezvoltarea unor servicii de consiliere, sprijin şi mediere în vederea integrării sociale a persoanelor fără adăpost;
 • Parteneri- Centrul prevenire, evaluare şi consiliere antidrog Satu Mare
 • Sursa de finantare Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (PIN-7)

6. O viaţă demnă persoanelor vârstnice prin siguranţă şi susţinere Perioada de derulare 2007-2008

 • Obiective: formarea a 22 de îngrijitori la domiciliu, timp de 4 luni, şi angajarea lor în cadrul Org. CARITAS Satu Mare; acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu persoanelor vârstnice din 6 localităţi din judeţele SM şi MM, timp de 10 luni;
 • Solicitant: Org. CARITAS Satu Mare
 • Parteneri- SPAS Satu Mare, Consilul Local Beltiug, Consiliul Local SanislăuSursa de finantare Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 7. Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni- un serviciu util în comunitate
 • Perioada de derulare 2007-2008 (10 luni)
 • Obiectiv- cresterea accesului cetăţenilor la servicii de informare şi consiliere, pentru creşterea eficienţei şi eficacităţii serviciilor BCC;Solicitant: LADO Satu Mare
 • Parteneri- SPAS Satu Mare, Biroul Judeţean pentru Romi- Instituţia Prefectului Satu Mare, Universitatea de Vest "Vasile Goldis"-filiala Satu Mare, Asociaţia Tinerilor RomiSursa de finantare Linia de buget- PHARE/2005/017-553.01.02