PROIECTUL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI SATU MARE PE ANUL 2020
PROIECTUL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI SATU MARE PE ANUL 2020

În conformitate cu dispozițiile art. 7 din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparența decizională în administrația publică și ale art. 39, alin. 3 din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
Publicăm azi, 13.01.2020, Proiectul bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2020, pe prima pagină la secţiunea „Dezbateri Publice". Cei interesaţi pot transmite în scris, propuneri, sugestii cu valoare de recomandare privind conţinutul bugetului, în termen de 15 zile de la data publicării. Sugestiile şi propunerile dumneavoastră vor fi analizate până la data prezentării bugetului în cadrul şedinţei Consiliului local de aprobare a Bugetului local pe anul 2020.
Precizăm faptul că proiectul de buget a fost întocmit fără a avea următoarele informaţii:
1. sume defalcate din T.V.A. pentru finanţarea unităţilor de învăţământ din municipiu, care potrivit actelor normative în vigoare se alocă parţial de la bugetul de stat şi se comunică de către D.G.R.F.P Cluj Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare,
2. sume defalcate din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului (funcţionare Direcţia de Evidenţă a Persoanelor, funcţionare creşe, etc), care potrivit actelor normative în domeniu se comunică de către D.G.R.F.P Cluj Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare,
3. sume defalcate din T.V.A. destinate plății indemnizaţiilor persoanelor cu handicap, salariilor personalului însoţitor al persoanelor cu handicap,
4. subvenţiile de la bugetul de stat pentru acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei,
5. subvenţiile de la bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii, (finanţarea cheltuielilor de personal şi a cheltuielilor de funcţionare la cabinetele medicale şcolare din municipiu).
Menţionăm faptul că unele dintre aceste sume au fost incluse în bugetul municipiului Satu Mare la nivelul necesarului estimat pentru anul 2020, altele au fost preluate din comunicările primite pentru stabilirea estimărilor pentru anul 2020 odată cu întocmirea proiectului de buget întocmit și depus la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare, sau raportat la nivelul cheltuielilor realizate la finele anului 2019, urmând a fi modificate în urma comunicărilor care ne vor fi transmise din partea D.G.R.F.P Cluj Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare, Direcţia de Sănătate Publică Satu Mare, respectiv Consiliul Judeţean Satu Mare.
Cu privire la Cotele defalcate din impozitul pe venit, acestea au fost determinate ținând cont de prevederile art. 6, alin. 1 din Legea nr. 5 a bugetului de stat pe anul 2020 (63% din impozitul pe venit estimat a se încasa în anul 2020), iar Sumele defalcate din T.V.A. destinate plății indemnizaţiilor persoanelor cu handicap și a salariilor personalului însoţitor al persoanelor cu handicap au fost cuprinse având la bază mențiunea de la finalul Anexei nr. 5 din Legea bugetului de stat pe anul 2020 (finanțarea de la bugetul de stat a 50% din necesarul fundamentat pentru anul 2020).
În ceea ce privește Secțiunea de dezvoltare a bugetului local, respectiv listele cheltuielilor de capital (investiții, dotări, studii de fezabilitate, proiecte tehnice, reparații capitale, achiziții imobile și terenuri, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile) acestea cuprind nevoile identificate de către autoritatea publică locală. După comunicarea sumelor alocate municipiului Satu Mare din surse de la Bugetul de stat aceste liste vor fi actualizate în limita fondurilor disponibile.