Raport de activitate Direcțía Arhitectului Șef luna ianuarie 2021
Raport de activitate Direcțía Arhitectului Șef luna ianuarie 2021
 Urbanism şi Dezvoltare Urbană ,  Autorizaţii de construire
  Număr Valoare
RON
Autorizaţii de construire eliberate - total
din care:
14 7.465.784
EDILITARE    
branşamente    
extinderi/modernizări    
lucrări publice    
CONSTRUCŢII 14 7.465.784
construcţii locuinţe 11

4.049.229

mansardări, extinderi, supraetajări    
case de vacanţă    
anexe gospodăreşti    
blocuri şi ansambluri locuinţe    
amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc.    
spaţii/centre comerciale    
spaţii de producţie, depozite, sedii firme    
ferme-depozite agricole    
clădiri IS- clinici    
lucrări publice 1 3.256.438
altele/continuări de lucrări 2 160.117
amenajări, reabilitări şcoli şi spitale    
altar de vară    
Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate-  total    
Certificate de urbanism  37  
      - cereri înregistrate 68  
      - eliberate total din care 37  
                        edilitare 12  
                        construcţii 25  
Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate  în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului

20

 

Au primit aviz favorabil PUZ-PUD

8  
Aviz de oportunitate 5  
Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T.    
Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc 6  
Biroul finalizări construcţii
  Număr Valoare
Regularizare taxa autorizaţia de construire
                       cereri înregistrate 57  
                       certificate eliberate 19  
Certificate de atestare a edificării construcţiei
                       cereri înregistrate 18  
                       certificate eliberate 21  
Certificate de radierea construcţiei din CF
                       cereri înregistrate 2  
                       certificate eliberate 0  
Avizarea schiţei planului
                        cereri înregistrate 23  
                        avize eliberate 8  
Actualizare informaţii tehnice în C.F.
                       cereri înregistrate 11  
                        avize eliberate

12

 
Sesizări-Reclamaţii
                       înregistrate 6  
                       soluţionate 6  
Comunicare începere lucrări
                       înregistrate 27  
                       soluţionate 27  
Note interne/adrese
                       înregistrate 23  
                       soluţionate 23  
Procese verbale de contravenţie 1 5.000
Biroul  GIS
  Număr Valoare
Certificate de nomenclatură stradală
                       cereri înregistrate 44  
                       certificate eliberate

76

 
Certificate privind destinatia terenului    

                      cereri inregistrate

6  

                      certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri 

5  
Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică    

                      etapa pregătitoare

6  

                      etapa propuneri

4  

                      etapa finală

5  
                      finalizare procedură 5  

                      Dezbateri publice prin trasnmitrea de observatii si propuneri prin email,                        având in vedere pandemia de Covid 19

12  

Prelucrare documentaţii   pentru sedinţele  comisiei tehnice de urbanism

19  
Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local 7