RAPORT DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI FOND FUNCIAR ŞI LEGILE PROPRIETĂŢII PE PERIOADA 01.03.31.03.2020
RAPORT DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI FOND FUNCIAR ŞI LEGILE PROPRIETĂŢII PE PERIOADA 01.03.31.03.2020

RAPORT DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI FOND FUNCIAR ŞI LEGILE PROPRIETĂŢIIPE PERIOADA

01.03.020 - 31.03.2020

ADV. REG. AGRICOL

 

33

 

ADEVERINŢĂ  APIA

270

ADEVERINTA BANCA

 

1

 

ADEVERINŢĂ REVENDICARE IMOBIL

 

3

ADEVERINTA BULETIN

 

6

ADRESA - RĂSPUNS

 

24

 

DECLARATIE DE ÎNSCRIERE ÎN VEDEREA ÎNREGISTRĂRII ÎN REGISTRUL  AGRICOL/ DECLARAŢII FISCALE

 

36

 

PROCES VERBAL

 

32

RASPUNS PETIŢII

 

2

REFERAT

 

7

PROIECT DE HOTARARE

1

REFERAT DE APROBARE HCL

1

RAPORT DE SPECIALITATE

1

INREGISTRARI-CONTRACRE DE ARENDARE

49

TOTAL

466