Raport de activitate Direcțía Arhitectului Șef luna februarie 2021
Raport de activitate Direcțía Arhitectului Șef luna februarie 2021
 Urbanism şi Dezvoltare Urbană ,  Autorizaţii de construire
  Număr Valoare
RON
Autorizaţii de construire eliberate - total
din care:
17 23.125.264
EDILITARE    
branşamente    
extinderi/modernizări    
lucrări publice    
CONSTRUCŢII 17 23.125.264
construcţii locuinţe 4

1.517.264

mansardări, extinderi, supraetajări 3 646.100
case de vacanţă    
anexe gospodăreşti 1 108.120
blocuri şi ansambluri locuinţe    
amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc.    
spaţii/centre comerciale    
spaţii de producţie, depozite, sedii firme 1 8.999.700
ferme-depozite agricole 1 2.553.055
clădiri IS- clinici    
lucrări publice    
altele/continuări de lucrări 2 68.468
amenajări, reabilitări şcoli şi spitale    
reabilitare termică bloc de locuințe 5 9.232.408
Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate-  total 3 431.128 
Certificate de urbanism  67  
      - cereri înregistrate 86  
      - eliberate total din care 67  
                        edilitare 29  
                        construcţii 38  
Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate  în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului

 

 

Au primit aviz favorabil PUZ-PUD

   
Aviz de oportunitate    
Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T.    
Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc    
Biroul finalizări construcţii
  Număr Valoare
Regularizare taxa autorizaţia de construire
                       cereri înregistrate 69  
                       certificate eliberate 23  
Certificate de atestare a edificării construcţiei
                       cereri înregistrate 22  
                       certificate eliberate 13  
Certificate de radierea construcţiei din CF
                       cereri înregistrate 3  
                       certificate eliberate 2  
Avizarea schiţei planului
                        cereri înregistrate 15  
                        avize eliberate 23  
Actualizare informaţii tehnice în C.F.
                       cereri înregistrate 17  
                        avize eliberate

16

 
Sesizări-Reclamaţii
                       înregistrate 4  
                       soluţionate 4  
Comunicare începere lucrări
                       înregistrate 49  
                       soluţionate 49  
Note interne/adrese
                       înregistrate 38  
                       soluţionate 38  
Procese verbale de contravenţie 0  
Biroul  GIS
  Număr Valoare
Certificate de nomenclatură stradală
                       cereri înregistrate 52  
                       certificate eliberate

71

 
Certificate privind destinatia terenului    

                      cereri inregistrate

16  

                      certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri 

11  
Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică    

                      etapa pregătitoare

10  

                      etapa propuneri

7  

                      etapa finală

2  
                      finalizare procedură 3  

                      Dezbateri publice prin trasnmitrea de observatii si propuneri prin email,                        având in vedere pandemia de Covid 19

17  

Prelucrare documentaţii   pentru sedinţele  comisiei tehnice de urbanism

   
Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local