RAPORT DE ACTIVITATE DIRECȚIA ARHITECTULUI ȘEF LUNA IANUARIE 2023
RAPORT DE ACTIVITATE DIRECȚIA ARHITECTULUI ȘEF LUNA IANUARIE 2023
RAPORT DE ACTIVITATE DIRECȚIA ARHITECTULUI ȘEF LUNA IANUARIE 2023

 

 Urbanism şi Dezvoltare Urbană ,  Autorizaţii de construire
  Număr Valoare
    RON
Autorizaţii de construire eliberate - total             
            din care:
12 6.799.923
EDILITARE    
branşamente 1 157.575
extinderi/modernizări    
lucrări publice    
CONSTRUCŢII 10 6.586.999
construire locuinţe 3 4.500.109
mansardări, extinderi, supraetajări    
case de vacanţă 3 1.218.129
anexe     
blocuri şi ansambluri locuinţe    
amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc. 1 350.000
spaţii/centre comerciale    
spaţii de producţie, depozite, sedii firme    
ferme-depozite agricole    
clădiri I.S.    
lucrări publice    
altele/continuări de lucrări 4 574.110
amenajări, reabilitări şcoli şi spitale    
reabilitare termică bloc de locuințe    
reabilitări    
Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate 1  
Certificate de urbanism  39  
      - cereri înregistrate 39  
      - eliberate total din care 39  
                        edilitare 9  
                        construcţii 30  
      - cereri prelungire CU înregistrate 1  
Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate  în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului    
Au primit aviz favorabil PUZ-PUD 7  
Aviz de oportunitate favorabil    
Aviz de oportunitate nefavorabil    
Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T.    
Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc    
Biroul finalizări construcţii
  Număr Valoare
Regularizare taxa autorizaţia de construire
                       cereri înregistrate 33  
                       certificate eliberate 11  
Certificate de atestare a edificării construcţiei
                        cereri înregistrate 30  
                      certificate eliberate  29  
Certificate de radierea construcţiei din CF
                       cereri înregistrate 2  
                       certificate eliberate 4  
Avizarea schiţei planului
                        cereri înregistrate 33  
                        avize eliberate 41  
Actualizare informaţii tehnice în C.F.
                       cereri înregistrate 26  
                         eliberate 31  
Sesizări-Reclamaţii
                       înregistrate 1  
                       soluţionate 1  
Comunicare începere lucrări
                       înregistrate 7  
                       soluţionate 7  
Note interne/adrese
                       înregistrate 54  
                       soluţionate 54  
Procese verbale de contravenţie 1 5.000
Biroul  GIS
  Număr Valoare
Certificate de nomenclatură stradală
                       cereri înregistrate 65  
                       certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri 81  
Certificate privind destinația terenului
                      cereri inregistrate 32  
                      certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri  24  
Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică    
                      etapa pregătitoare 3  
                      etapa propuneri 2  
                      etapa finală 1  
                      finalizare procedură 1  
    Dezbateri publice  6  
Prelucrare documentaţii   pentru sedinţele  comisiei tehnice de urbanism 8  
Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local 5