RAPORT DE ACTIVITATE DIRECŢIA ARHITECTULUI ŞEF PENTRU LUNA APRILIE 2020
RAPORT DE ACTIVITATE DIRECŢIA ARHITECTULUI ŞEF PENTRU LUNA APRILIE 2020
 Urbanism şi Dezvoltare Urbană ,  Autorizaţii de construire
  Număr Valoare
RON
Autorizaţii de construire eliberate - total

din care:

17 10.807.726
EDILITARE 1 68.000
branşamente 0 0
extinderi/modernizări 1 68.000
lucrări publice 0 0
CONSTRUCŢII 16 10.739.726
construcţii locuinţe 2

892.510

mansardări, extinderi, supraetajări 0 0
case de vacanţă 1 330.900
anexe gospodăreşti 2 22.280
blocuri şi ansambluri locuinţe 0 0
amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc. 2 189.020
spaţii/centre comerciale 0 0
spaţii de producţie, depozite, sedii firme 0 0
ferme-depozite agricole 0  0
clădiri IS- clinici 0 0
lucrări publice 2 9.175.016
altele/continuări de lucrări 7 130.000
amenajări, reabilitări şcoli şi spitale 0 0
hotel 0 0
Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate-  total 21.000 
Certificate de urbanism  44  
      - cereri înregistrate 59  
      - eliberate total din care 44  
                        edilitare 26  
                        construcţii 18  
Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate  în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului

11

 

Au primit aviz favorabil PUZ-PUD

1  
Aviz de oportunitate 9  
Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T. 1  
Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc 3  
Biroul finalizări construcţii
  Număr Valoare
Regularizare taxa autorizaţia de construire
                       cereri înregistrate 30  
                       certificate eliberate 10  
Certificate de atestare a edificării construcţiei
                       cereri înregistrate 15  
                       certificate eliberate 14  
Certificate de radierea construcţiei din CF
                       cereri înregistrate 0  
                       certificate eliberate 0  
Avizarea schiţei planului
                        cereri înregistrate 1  
                        avize eliberate 1  
Actualizare informaţii tehnice în C.F.
                       cereri înregistrate 2  
                        avize eliberate

4

 
Sesizări-Reclamaţii
                       înregistrate 3  
                       soluţionate 3  
Comunicare începere lucrări
                       înregistrate  
                       soluţionate 4  
Note interne/adrese
                       înregistrate  
                       soluţionate  
Procese verbale de contravenţie 2 2.000
Biroul  GIS
  Număr Valoare
Certificate de nomenclatură stradală
                       cereri înregistrate 14  
                       certificate eliberate

16

 
Certificate privind destinatia terenului    

                      cereri inregistrate

3  

                      certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri 

3  
Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică    

                      etapa pregătitoare

5  

                      etapa propuneri

2  

                      etapa finală

1  
                      finalizare procedură 1  

                      şedinţe dezbatere publică

7  

                      publicare pe site si avizier sesizări și răspunsul la acestea

   

Prelucrare documentaţii   pentru sedinţele  comisiei tehnice de urbanism

13  
Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local 1