RAPORT DE ACTIVITATE DIRECŢIA ARHITECTULUI ŞEF PENTRU LUNA DECEMBRIE 2019
RAPORT DE ACTIVITATE DIRECŢIA ARHITECTULUI ŞEF PENTRU LUNA DECEMBRIE 2019
 Urbanism şi Dezvoltare Urbană ,  Autorizaţii de construire
  Număr Valoare
RON
Autorizaţii de construire eliberate - total

din care:

71 28.045.023
EDILITARE 27 226.389
branşamente 22 69.689
extinderi/modernizări 5 156.700
lucrări publice 0 0
CONSTRUCŢII 44 27.818.634
construcţii locuinţe 13

5.022.033

mansardări, extinderi, supraetajări 1 259.298
case de vacanţă 1 401.400
anexe gospodăreşti 1 49.637
blocuri şi ansambluri locuinţe 6 8.663.433
amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc. 4 804.669
spaţii/centre comerciale 1 120.000
spaţii de producţie, depozite, sedii firme 5 4.518.433
ferme-depozite agricole 0  0
clădiri IS- clinici 1 1.094.220
lucrări publice 1 4.136.799
altele/continuări de lucrări 8 60.732
amenajări, reabilitări şcoli şi spitale 1 1.130.122
hotel 1 1.557.858
Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate-  total 3 422.617 
Certificate de urbanism  120  
      - cereri înregistrate 117  
      - eliberate total din care 120  
                        edilitare 29  
                        construcţii 91  
Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate  în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului    

Au primit aviz favorabil PUZ-PUD

11  
Aviz de oportunitate 4  
Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T. 4  
Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc 2  
Biroul finalizări construcţii
  Număr Valoare
Regularizare taxa autorizaţia de construire
                       cereri înregistrate 90  
                       certificate eliberate 30  
Certificate de atestare a edificării construcţiei
                       cereri înregistrate 17  
                       certificate eliberate 14  
Certificate de radierea construcţiei din CF
                       cereri înregistrate 2  
                       certificate eliberate 1  
Avizarea schiţei planului
                        cereri înregistrate 17  
                        avize eliberate 13  
Actualizare informaţii tehnice în C.F.
                       cereri înregistrate  14  
                        avize eliberate

11

 
Sesizări-Reclamaţii
                       înregistrate 3  
                       soluţionate 3  
Comunicare începere lucrări
                       înregistrate  13  
                       soluţionate 13  
Note interne/adrese
                       înregistrate  12  
                       soluţionate  12  
Procese verbale de contravenţie  3 5.500
Biroul  GIS
  Număr Valoare
Certificate de nomenclatură stradală
                       cereri înregistrate 57  
                       certificate eliberate

96

 
Certificate privind destinatia terenului    

                      cereri inregistrate

6  

                      certificate eliberate

6  
Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică    

                      etapa pregătitoare

6  

                      etapa propuneri

5  

                      etapa finală

   
                      finalizare procedură 2  

                      şedinţe dezbatere publică

14  

Prelucrare documentaţii   pentru sedinţele  comisiei tehnice de urbanism

12  
Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local 4