RAPORT DE ACTIVITATE DIRECŢIA ARHITECTULUI ŞEF PENTRU LUNA SEPTEMBRIE 2020
RAPORT DE ACTIVITATE DIRECŢIA ARHITECTULUI ŞEF PENTRU LUNA SEPTEMBRIE 2020
 Urbanism şi Dezvoltare Urbană ,  Autorizaţii de construire


NumărValoare
RON
Autorizaţii de construire eliberate - total

din care:

2913.686.551EDILITARE6242.957branşamente
1500extinderi/modernizări5242.457lucrări publice00CONSTRUCŢII2313.443.594construcţii locuinţe12

5.621.594

mansardări, extinderi, supraetajări1252.438case de vacanţă
00anexe gospodăreşti
00blocuri şi ansambluri locuinţe
00amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc.21.235.000spaţii/centre comerciale


spaţii de producţie, depozite, sedii firme


ferme-depozite agricole


clădiri IS- clinici


lucrări publice


altele/continuări de lucrări
7291.018amenajări, reabilitări şcoli şi spitale
16.043.544altar de vară

Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate-  total
 
Certificate de urbanism 74
      - cereri înregistrate124
      - eliberate total din care74                         edilitare44                         construcţii30 Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate  în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului

13

 

Au primit aviz favorabil PUZ-PUD

5 Aviz de oportunitate
6 Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T.
 Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc2 Biroul finalizări construcţii
NumărValoareRegularizare taxa autorizaţia de construire
                       cereri înregistrate69                        certificate eliberate23 Certificate de atestare a edificării construcţiei
                       cereri înregistrate23                        certificate eliberate19 Certificate de radierea construcţiei din CF                       cereri înregistrate1                        certificate eliberate3 Avizarea schiţei planului                        cereri înregistrate
14                         avize eliberate14 Actualizare informaţii tehnice în C.F.
                       cereri înregistrate24                         avize eliberate

30

 Sesizări-Reclamaţii
                       înregistrate3                        soluţionate
3 Comunicare începere lucrări
                       înregistrate23                        soluţionate
23 Note interne/adrese                       înregistrate10                        soluţionate
10  Procese verbale de contravenţie818.000Biroul  GIS
NumărValoareCertificate de nomenclatură stradală                       cereri înregistrate73                        certificate eliberate

103


Certificate privind destinatia terenului
  

                      cereri inregistrate

26 

                      certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri 

24 Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică
  

                      etapa pregătitoare

                      etapa propuneri

                      etapa finală

3                       finalizare procedură

                      publicare pe site si avizier sesizări și răspunsul la acestea


 

Prelucrare documentaţii   pentru sedinţele  comisiei tehnice de urbanism

13
Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local
5