ANUNȚ PRIVIND CONVOCAREA DE ÎNDATĂ A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL
ANUNȚ PRIVIND CONVOCAREA DE ÎNDATĂ A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL
Se aduce la cunoștință publică convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare care va avea loc pe data de 08.03.2023, ora 13:15, prin platforma on-line de videoconferință, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr.159/07.03.2023 

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în  Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local  Satu Mare nr.465/22.12.2022 privind  imobilele cărora li se vor aplica  prevederile art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 începând cu anul 2023. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

Primar,
Kereskényi Gábor

Documente