×
Știri
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr. 92-2024
Continuăm lucrările de modernizare a trotuarelor și străzilor din municipiul Satu Mare.
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z.- Construire imobil cu 2 apartamente în municipiul Satu Mare, Str. Gellért Sándor, nr. Cad. 181359 . Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresele de e-mail: [email protected] sau se depun în scris la camera 5, până la data de 08.08.2024 ora 10.00
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z.- Demolare casă de locuit P, construire clinică veterinară în municipiul Satu Mare, Str. Careiului nr.100 . Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresele de e-mail: [email protected] sau se depun în scris la camera 5, până la data de 08.08.2024 ora 10.00
Aceasta este derulată și susținută financiar de Primăria Municipiului Satu Mare.
În această perioadă, Primăria Municipiului Satu Mare desfășoară lucrări de reparații a trotuarelor pe străzile Petru Maior și Baladei.
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z.- Construire locuinţă unifamilială Satu Mare, Str. Balta Blondă, nr. cad. 185681 şi introducerea terenului în intravilan . Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresele de e-mail: [email protected] sau se depun în scris la camera 5, până la data de 07.08.2024 ora 10.00
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z.- Imobil de locuit cu funcțiuni complementare de servicii,în municipiul Satu Mare, Nr. Cad. 152709 . Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresele de e-mail: [email protected] sau se depun în scris la camera 5, până la data de 07.08.2024 ora 10.00
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z.- Construire depozit de legume fructe , Satu Mare, B-dul Cloşca nr.113, nr. cad. 185346 . Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresele de e-mail: [email protected] sau se depun în scris la camera 5, până la data de 06.08.2024 ora 10.00
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z.- Depozit cu showroom în municipiul Satu Mare, str. Magnoliei nr. 2, nr. cad. 184886. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresele de e-mail: [email protected] sau se depun în scris la camera 5, până la data de 06.08.2024 ora 10.00