TABEL NOMINAL PRIVIND CUPLURILE CARE AU 50 ANI, 60 ANI DE LA ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI TRIM. IV 2022
TABEL NOMINAL privind cuplurile care au împlinit 50 ani, respectiv 60 ani de la încheierea căsătoriei, au domiciliul stabil în Mun. Satu Mare şi beneficiază de acordarea unei recompense băneşti în sumă netă de 1000 lei, conform HCL nr. 318/20.12.2018 a Mun. Satu Mare. Premierea se va efectua în data de 08.02.2023, la ora 12.00 la Casa Meșteșugarilor (str. Ștefan cel Mare, nr. 18) din municipiul Satu Mare.
Documente