×
Transparență
 
INFORMĂRI / ȘTIRI
Primăria Municipiului Satu Mare și operatorul de transport public în comun, Transurban S.A Satu Mare lansează o amplă campanie civică prin care doresc să afle care sunt nevoile și așteptările persoanelor care călătoresc cu mijloacele de transport în comun. 
Unitatea Administrativ Teritorială Județul Satu Mare, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul ”Creșterea transparenței, eticii și integrității în administrația publică din județul Satu Mare” cod SIPOCA 1107/ MySMIS2014+151935, finanțat din Fondul Social European (FSE) , prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).