×
Resurse umane
 
INFORMĂRI / ȘTIRI
Primăria Municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. VII alin.(2) lit.a) O.U.G nr.115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene și prevederile art.VII alin. (7) /XI/XII din O.U.G nr. 121/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ inițiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea unui post unic aferent funcției publice de execuție vacante.
Primăria Municipiului Satu Mare, în condițiile art.476-479 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, organizează examen de promovare în grad profesional superior la nivelul Primăriei Municipiului Satu Mare
Primăria Municipiului Satu Mare, în condițiile art.480-481 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, organizează examen de promovare în clasă la nivelul Primăriei Municipiului Satu Mare
Primăria Municipiului Satu Mare iniţiază procedura de organizare a concursului în vederea • 1 post Consilier, grad profesional I • 1 post Consilier, grad profesional I A - posturi în cadrul Serviciului de Evidență a Persoanelor și Ghișeu Unic al Direcției de Evidență a Persoanelor ; Probele stabilite pentru concurs: selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă, proba interviu.
Primăria municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 467 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi ale art.IV alin.1, alin.2 din OUG nr.34/2023 privind unele măsuri fiscal- bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție vacante : – Consilier , clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Biroului Autoritate Tutelară, din structura Primăriei Municipiului Satu Mare
Primăria municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 467 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art IV alin. 2, lit. a)din OUG nr.34/2003, iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată, până la data revenirii titularului funcţiei publice, dar nu mai târziu de data de 19.02.2025 ,a următoarei funcții publice de execuție temporar vacante : – Consilier , clasa I, grad profesional Asistent, în cadrul Biroului Autoritate Tutelară, din structura Primăriei Municipiului Satu Mare