×
Resurse umane
 
INFORMĂRI / ȘTIRI
Primăria municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 467 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art IV alin. 2, lit. a)din OUG nr.34/2003, iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată, până la data revenirii titularului funcţiei publice, dar nu mai târziu de data de 19.02.2025 ,a următoarei funcții publice de execuție temporar vacante : – Consilier , clasa I, grad profesional Asistent, în cadrul Biroului Autoritate Tutelară, din structura Primăriei Municipiului Satu Mare
Primăria municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 467 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art IV alin. 2, lit. a)din OUG nr.34/2003, iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată, până la data revenirii titularului funcţiei publice, dar nu mai târziu de data de 19.02.2025 ,a următoarei funcții publice de execuție temporar vacante : – Consilier , clasa I, grad profesional Asistent, în cadrul Biroului Autoritate Tutelară, din structura Primăriei Municipiului Satu Mare
Primăria municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 467 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi ale art.IV alin.1, alin.2 din OUG nr.34/2023 privind unele măsuri fiscal- bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție vacante : – Consilier , clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Biroului Autoritate Tutelară, din structura Primăriei Municipiului Satu Mare
Primăria municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 467 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi ale art.IV alin.1, alin.2 din OUG nr.34/2023 privind unele măsuri fiscal- bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție vacante : Consilier, clasa I, grad profesional superior– în cadrul Compartimentului Guvernanță Corporativă din structura Primăriei Municipiului Satu Mare,
Primăria Municipiului Satu Mare organizează examen în vederea promovării în grad profesional a unor salariaţi din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare, în data de 22.09.2023 ora 11 proba scrisă, interviul în data de 27.09.2023, la sediul instituţiei, sala de şedinţe a Consiliului Local Satu Mare.