×
Agricol - fond funciar
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr.61-2021
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică ofertă de vânzare 67-2021-CF -171732
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr.52-2021
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică ofertă de vânzare 68-2021-CF -166428
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică ofertă de vânzare 67-2021-CF -171732
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică ofertă de vânzare 66-2021-CF -171735
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr.64-2021
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr.63-2021
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică ofertă de vânzare 52-2021-CF -180958
Recenzorul se identifică cu o legitimație emisă de Direcția pentru Agricultură Județeană Satu Mare.