×
Agricol - fond funciar
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr.62-2021
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr.60-2021
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr.58-2021
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică ofertă de vânzare 64-2021-CF -185056
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică ofertă de vânzare 63-2021-CF -183670
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică ofertă de vânzare 62-2021-CF -167930
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr.53-2021
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică ofertă de vânzare 53-2021-CF -184703
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică ofertă de vânzare 60-2021-CF -184703
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr.57-2021