×
Agricol - fond funciar
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr.56-2021
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică ofertă de vânzare 57-2021-CF -178740
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică ofertă de vânzare 56-2021-CF -178739
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică ofertă de vânzare 58-2021-CF -181107
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr.55-2021
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr.54-2021
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică ofertă de vânzare 55-2021-CF -183572
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică ofertă de vânzare 54-2021-CF -156840
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr.51-2021
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr.50-2021