×
Agricol - fond funciar
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr.49-2021
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică ofertă de vânzare 51-2021- cf 167349
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică ofertă de vânzare 50-2021- cf 183670
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică ofertă de vânzare 49-2021- cf 184945
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr.48-2021
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr.47/2021
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr.46-2021
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr.44-2021
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică ofertă de vânzare 45-2021 CF 170682
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică ofertă de vânzare 44-2021- cf 170684