×
Agricol - fond funciar
Măsurile de dezvoltare rurală adresate utilzatorilor de terenuri agricole care facilitează acordarea unor plăţi anuale, pe hectar de suprafaţă agricolă, pentru compensarea costurilor suplimentare şi a pierderilor de venit suportate de fermieri, implementate în România sunt:
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr.30-2021
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr.28-2021
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr.29-2021
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică oferta de vânzare 29-2021-CF -163698
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică ofertă de vânzare 27-2021-CF -176926
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică ofertă de vânzare 30-2021-CF -166094
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică ofertă de vânzare 28-2021-CF -178785
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr.26-2021
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică ofertă de vânzare 26-2021-CF -184103