×
Agricol - fond funciar
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică ofertă de vânzare 13-2021-CF -155768
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică ofertă de vânzare 14-2021-CF -171639
Primăria Municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică oferta de vânzare pentru teren extravilan 11/2021
Anunț închiriere, prin atribuire directă, a unor suprafețe de pajiști din domeniul privat al municipiului Satu Mare, crescătorilor de animale de pe raza UAT Satu Mare
Primăria Municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică oferta de vânzare pentru teren extravilan 9/2021
Primăria Municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică oferta de vânzare pentru teren extravilan 6/2021
Primăria Municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică oferta de vânzare pentru teren extravilan nr. 142/2020 CF 170884
Primăria Municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică oferta de vânzare pentru teren extravilan nr. 134/2020 CF 168909
Primăria Municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică oferta de vânzare pentru teren extravilan 5/2021
Primăria Municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică oferta de vânzare pentru teren extravilan 4/2021