ANUNȚ
ANUNȚ
În baza prevederilor art. 197-198 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, se aduc la cunoştinţă publică următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA NR. 7/25.01.2024 privind  aprobarea documentației  P.U.Z. – Zonă de servicii și depozitare, Amplasament:  Satu Mare, str. Ion Luca Caragiale, nr. 35/A;


HOTĂRÂREA NR. 8/25.01.2024 privind aprobarea documentației PUZ- Zonă de locuit în municipiul Satu Mare, Balta Blondă, nr. cadastral 184605.


Hotărârile sunt afişate în vederea consultării, la avizierul Primăriei Satu Mare şi  publicate pe site-ul instituţiei www.primariasm.ro în secţiunea - Consiliul local - Hotărâri ale Consiliului Local și Monitorul Oficial Local.

 

                                               Secretar  general, 
                                            Mihaela Maria Racolţa